SMÅLÄNDSK SKOGSGRIS

Omgivningen i Hult

De småländska skogsgrisarna föds upp på Hult Södergård beläget cirka en mil från Lenhovda och fyra mil från Växjö.

På gårdens ägor finns varierade naturtyper att hålla djuren på. Barrskogen dominerar, men vi har även öppen ängsmark med omgivande lövskog där en mängd olika lövträd växer.

Vattentillgången är god i form av myrar och mindre, rinnande vattendrag. Tillgången på vatten är viktigt för att djuren ska kunna gå utomhus året om, även vintertid.

Hagarna avgränsas med elstängsel och dimensioneras för att djuren ska få möjlighet att tillfredsställa sina naturliga behov; men också för att djurtätheten ska vara låg och slitningen på skog och mark i godtagbar omfattning.

 

Småländska skogsgrisar får utöva sitt naturliga betéende...

Djuren

Galtar av rasen hampshire köps in flertalet gånger om året för att nytt blod ska föras in i uppfödningen och för att galtarna inte ska bli för stora.

Gyltorna och suggorna är en balandning av svensk lantras, yorkshire och hampshire. Gyltor som slaktas efter att ha fött sin första kull klassas som butiksgris och anses vara av högre kvalité om den ej är för mager. I vår uppfödning låter vi kultingarna växa upp helt enligt deras naturliga betingelser. Kultingarna går med modern under hela sin uppväxt, vilket kan sättas i kontrast till den konventionella uppfödningen på en vecka och den ekologiska på sju. Djuren har alltså frihet att praktisera sitt naturliga betéende!

Småländska skogsgrisar undslipper att kastreras. Inom den konventionella uppfödningen har man prövat att låta bli, men efter klagamål på köttkvalitén tvingats att gå tillbaka. Vi har dock en liten produktion och har möjligheten att låta djuren slippa en ganska obehaglig procedur.

Vi tar betalt för 57 köttprocent av grisen och justerar ned vikten med ett kg för varje procent den réella köttprocenten understiger 57.

Vårt genomsnitt ligger mellan 56-57 procent.

Grisarna är märkta:

Unggalt slaktsvin galt
Omärkt slaktsvin so
Ungsugga slaktsvin so med en kull

När det är dags för djuren att slaktas, körs de av oss själva till Lammhult. Det är ungefär en timmas körning och det är detta som passar sämst in i den ekologiska uppfödningen.