Djurens välmående är viktigt i vår uppfödning.

UPPFÖDNING I SAMSPEL MED NATUREN

Till skillnad från den industrialiserade formen av djuruppfödning, sker vår produktion till stor del på djurens villkor. Vi strävar efter att djuren ska få utöva sitt naturliga betéende. Djuren får gå löst i det fria inom inhängnade områden. Djuren stressas därmed inte alls i samma utsträckning som i den konventionella uppfödningen. Tyvärr är transportmomentet fortfarande ett problem för oss, eftersom grisarna måste köras till Lammhult för att slaktas. Den timlånga transporten är det moment som rimmar mest illa med den ekologiska uppfödningen. Även om endast en till två djur körs till slakt åt gången uppstår ändå ett problem i och med att vi måste hämta djuret/djuren direkt ute i hagen. Och att få upp en gris på en kärra är inte alltid det lättaste. Man skulle till och med kunna säga att det är djuren själva som bestämmer om det ska bli någon slakt eller ej.

 

Det sätt vi håller djuren på påverkar naturligtvis den mark de går på. Det är därför viktigt för oss att dimensionera hagarna så att djurtätheten inte blir alltför stor och på så vis hålla nere slitaget. Att ha ett så litet markslitage som möjligt är viktigt för både oss och djuren. Grisen är dock en utomordentlig arbetsmaskin att använda vid markberedning och för att hålla landskapet öppet. Miljövänlig, billig i drift, effektiv och skonsam gör den till ett oersättlig redskap.